04 oktober 2007

SJUK?

Man BORDE ju inte skämta om det här med sjukpenning MEN...ibland kan man inte låta bli...fick ett mail idag:

Från och med den 1 januari 2007 skall arbetsgivaren betala ut sjukpenning till sina anställda. De nya reglerna är klara och entydiga.


SJUKDOM ÄR INGEN FRÅNVAROORSAK.

Läkarintyg accepteras inte längre. Kan Du ta Dig till doktorn så kan Du också ta Dig till arbetet.


 TJÄNSTLEDIGHET P.G.A. OPERATION

Beviljas ej. Anställd äger ej rätt att avlägsna någon del av sin kropp. Den utrustning som fanns vid anställningens ingående skall vara kvar och hållas i användbart skick. Om något avlägsnas sänks också den anställdes värde och lönen skall reduceras i motsvarande omfattning. Kvinnliga skönhetsoperationer som sker på semestern är däremot att betrakta som kontinuerligt underhåll.


 TANDLÄKARBESÖK

Besök hos tandläkare accepteras ej eftersom varje anställd som ej redan har löständer snarast skall installera sådana. I stället för att ränna hos tandläkaren skall Ni sedan sända in proteserna till arbetsgivaren som ombesörjer lagning. Arbetsgivaren är skyldig att inom 60 dagar returnera proteserna.


 GRAVIDITETSLEDIGHET

Ledighet för graviditet och mammaledighet har helt avskaffats i de nya reglerna. Kvinnliga arbetare skall sitta med benen ihop i arbetet och arbetsgivaren är skyldig att se till att preventivmedel alltid finns tillgängligt för att dölja eventuella spår av snedsprång. Skulle ändå någon anställd bli med barn får förlossning ske på veckoslutsdagar och barnet tas om hand av mor- eller farföräldrar.


 GYNEKOLOGBESÖK

Besök hos gynekolog är på grund av den förfinade tekniken hos dagens kontorsmaskiner helt onödig. Sätt Dig på kopieringsmaskinen och tag en bild, (yngre kopierar direkt, äldre måste kanske trycka på förminskning först). Sänd bilden på telefax till gynekologen och fortsätt att arbeta. OBS !  Var mycket noga med att faxa till rätt faxnummer.


ÖVRIGT

Eftersom toaletter ofta är en plats där smitta av magsjukdomar m.m. kan spridas skall alla dylika behov vara avklarade i bostaden innan man går till  jobbet.


Jag antar jag hör till dem som måste välja förminskning innan jag kör igång kopieringen? :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar