07 april 2009

VÅRTECKEN PÅ DIALEKT!

Samtal mellan mig och mamma i söndags:


- Ida ha i viri granni vedär!

- He hadd vi jär å - he va tiji grade o sole stjein!

- He vari jär o!

- Ja ha kratta gååln fö he e ba na liiti snöön kvar - allt aade ha firi...

- Ja kan int kratt na ännu ja men he ha komi upp döm de lööka som ja sätt i fjoolas!

- Rei?

- Jå, he kombä gröön upp nu!

- Na toki haar int ja na men ja höörd trenona igår.

- He djo ja å, å ja såå döm å eldä vänt nu, nä he va svanona som ja sååg men trenona ja höörd.

- Vi hadd svaana på lindo igår vi å - ti va ritti grann men veit du va?

- Nä?

- Grannen ha teji fram amerikaanarn!

- Nå, TÅ eri vååre!

- Ja, TÅ eri no vååre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar